45. zbor članov društva PD Delo

V petek, dne 22. Januarja je Planinsko društvo Delo na svojem rednem zboru, ki mu je prisostvovalo 43 članov, soglasno, za dobo štirih let, izvolilo Dušana Resnika za predsednika društva, Pavleta Kljuna za podpredsednika, Milico Kegl za tajnico in Sonjo Kobentar za blagajničarko. Soglasno so bili izvoljeni tudi predsedniki in člani nadzornega odbora, častnega razsodišča, izletniškega odseka, odseka za informiranje, odseka za varstvo gorske narave in praproščak.
Zbor je skupaj z delovnim predsedstvom vodil Pavle Kljun. Člani društva so tako kakor gostje, ki zvesto že več let spremljajo delo društva in se vanj tudi vključujejo, z odobravanjem prisluhnili otvoritvenim besedam dosedanjega in novega predsednika društva Dušana, ki je orisal delo in aktivnosti članov društva v preteklem letu in med drugim poudaril, da je razveseljivo, da se je v zadnjem letu znatno povečala udeležba na izletih. Kljub temu pa ostajata dva problema, in sicer prvi, da se izletov v glavnem udeležujejo isti pohodniki in drugi, starostni problem, saj bi bil v društvu dobrodošel podmladek. Kar pomeni, da bomo sprejeli vse mlade po srcu. Društvo je v lanskem letu pridobilo 12 novih članov, nekaj članov je izstopilo. Zato je predsednik predlagal, da bi slednji , čeprav ne sodelujejo več aktivno, postali podporni člani društva.
Gostje so se v razpravi na kratko odzvali vabilu predsednika in podpredsednika za nadaljnje sodelovanje med društvi in ocenili, da je delo društva PD Delo pohvalno in da bodo sledili njegovemu cilju za skupno delo in skupne prehojene poti. Aktiv no delo društva Delo in uspešno vodenje njegovega predsednika je še posebej pohvalila predsednica Meddruštvenega odbora PD Ljubljana Marinka Koželj Stepic. Po kratkem in jedrnatem poročilu dela v preteklem letu častnega razsodišča, nadzornega odbora in finančnem poročilu, ki ga je podala blagajničarka, so prisotni člani potrdili tudi Program izletov v letu 2016. Predsedniki prijateljskih planinskih društev Grafičar, RTV, Integral in Iskra, so nas povabili, da se pridružimo njihovim pohodom in prireditvam.
Družabni del je bil spet, kar se tiče dobre hrane, ki so jo pripravile planinke in če smo pogledali v kozarce, tudi planinci in gostje, odlično izpeljan. Resda se ni treba visoko povzpeti do sejne dvorane tiskarne Delo, a je bilo vzdrušje vseeno na visoki ravni. Poslovili smo se z mislijo, da bi bila tudi udeležba na vrhovih, ki smo si jih zadali za leto 2016, tako številčno obiskana.
Planinski pozdrav.
Sonja Suhadolc

Za povečavo klikni na posamezno sliko

Čičerija
Izlet v neznano 2014
Razstava Mojstrana 2014
Druženje s PD Grafičar
Kamniška Bistrica druženje s PD Grafičar
Gašperičev pohod na Krim 2014
Jezerski Stog
Tolsta Košuta 2014
Krožna Štore 2014
Zir, Mosor 2014
Rašica s PD Grafičar 2014
Kranjska reber 2014
Kopitnik 2014
Glinščica 2014
Zbor članov 2014
Lačna 2015
Medvednica 2015
Izlet v neznano 2015
Golte 2015
Gašperičev pohod na Krim 2015
Čičer 2 2015
STU Stol 1673m 2015
Čičer 2015
Učka druženje s PD Grafičar 2015
Janče s PD Grafičar 2015
Grmada 2015
Kopitnik 2015
Občni zbor 2015
Primorska 2016
Volitve PD Grafičar 2 2016
Volitve PD Grafičar 2016
Medvednica, Druženje s PD Grafičar
V neznano 2016
Kisovec, srečanje s PD Grafičar 2016
XX. Gašperičev pohod 2016
Škodljevec 2016
Jezerski Stog 2040m 2016
Kofce, Veliki vrh 2016
Triglav 2016
Črna prst 2016
Maloško poldne 2016
Podravina druženje s PD Grafičar 2016
Travna gora 2016
Molnik 2016
Kokoška 2016
Šenturška gora 2016
Kopitnik 2016
Občni zbor 2016
Primorska
Medvednica, druženje
Izlet v neznano 2017
Menina 2017
Gašperičev pohod na Krim 2017
Slatna, Kreda
Pristovški Storžič 2017
Struška, 2017
Krk 2017
Kojnik, Golič 2017
Moška pašteta 2017
Kopitnik, druženje s PD Grafičar
Kopitnik, druženje s PD Grafičar 2 2017
Štefanja gora 2017
Jurčičev pohod 2017
Grmada
Kopitnik 2017
Občni zbor 2017