USTANOVITEV PD DELO

Naši planinci, prišedši v skupno podjetje, tako prva leta hodili na izlete še s kolegi iz svojih bivših tiskarn in še niso našli skupnih čred. A tudi z vzpostavljanjem nove, modernejše proizvodnje, smo bili nemara tako zavzeti, da smo nekatere svoje planinske železnice vzdrževali v načrtu zdravil. Tako smo šele jeseni leta 1968 ustanovili skupno planinsko sekcijo, pri ljubljanskih maticah. Morda nas je k temu pritegnil naš strojni stavec Luka Kočar, ki je tam vodil uporabo izlete. Naš vodnik Dušan Kulovec, tudi strojni stavec, pa se je bolj posvetil veščinam tekmovalne orientacije. tako smo si na začetku skupnih tur pomagali z izkušenimi amaterskimi vodniki (Slavo, Jože, Primož in Tine).Že leta 1970 je bilo število članov naših sekcij 55. Povezalo se je število udeležencev na izletih, zato smo načrtovali začetek prvih slovenskih transverzale. Že konec maja smo našli na 2-dnevnem izletu čez Pohorje-od Maribora do Slovenj Gradca, ki se ga je udeležilo 10 članov. 24. julija smo se podali na primorski del transverzale: od Postojne do Ankarane, kjer smo se v morju lahko okopali. V začetku septembra smo se vzpeli na Kamniške planine: Kamniško sedlo-Skuta-Grintovec-Kokrško sedlo. 12.-13. 9. smo odšli iz Mojstrane na Kriške pode-Razor-Vršič, konec meseca pa smo bili na Triglavu iz Vrat; sestop pa je bil čez Planiko po dolini Sedmerih jezer v Bohinju. Za 30 udeležencev smo vzeli s seboj svojo prvo varovalno vrv.Na začetku leta 1971 je bil v našem odseku že 75 članov. V tem času so imeli samostojne izlete. Izdali so tudi svoj Planinski bilten v 200 izvodih. Ko je število članov leta 1972 naraslo na 100, tako da smo se osamosvojili. 16. 2. so planinci Dela imeli v Domu tiska na Titovih 35 svoj prvi občni zbor, ki mu je delovno predsedoval Marjan Stanovnik.